Niewielkie zasoby surowców mineralnych i wyspiarskie położenie spowodowały, że Japonia była zmuszona rozwinąć niektóre gałęzie przemysłu. Wymień gałęzie przemysłu, które decydują o dzisiejszym obliczu tego kraju. Podaj przykłady wytworów japońskiego przemysłu.

1

Odpowiedzi

2010-03-03T10:39:52+01:00
W Japonii rozwinął się przemysł hutniczy, maszynowy, stoczniowy, samochodowy oraz chemiczny. Szczególną rolę odgrywa przemysł wysokiej technologii.

Przykład: W Japonii produkuje się ponad 8mln samochodów rocznie co stanowi 25% produkcji światowej. Znaną i cenioną japońską marką jest Mitsubishi.
48 1 48