Zad 1
Równoległobok A`B`C`D` jest podobny do równoległoboku ABCD w skali 2. Pole równoległoboku A`B`C`D` jest równe 36cm². Jakie jest pole równoległoboku ABCD.

Zad 2
Jakie długości mają przekątne rombu o polu 108cm², który jest podobny do rombu o przekątnych 3cm i 6cm ?

A. 18cm i 27cm
B. 12cm i 18cm
C. 36cm i 54cm
D. 12cm i 9cm

1

Odpowiedzi

2010-03-03T11:23:15+01:00
Zad 1
Równoległobok A`B`C`D` jest podobny do równoległoboku ABCD w skali 2. Pole równoległoboku A`B`C`D` jest równe 36cm². Jakie jest pole równoległoboku ABCD.
k=2
k=IA'B'I/IABI
ale pola są w skali K²
PA'B'C'D'/PABCD=4
PABCD=36/4=9 cm²

Zad 2
Jakie długości mają przekątne rombu o polu 108cm², który jest podobny do rombu o przekątnych 3cm i 6cm ?

A. 18cm i 27cm
B. 12cm i 18cm
C. 36cm i 54cm
D. 12cm i 9cm
P=1/2*3*6=9 cm²
108:9=12=k² (??? cos jest źle)

obliczając pole w każdym przypadku pasuje tylko B, bo 1/2*12*18=108, ale to jest romb niepodobny do naszego, bo jedną jego przekątną zwiąkszono 3 razy, a drugą 4 razy

żaden