Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T21:54:10+01:00
Co to jest samowładctwo ? - system władzy państwowej oparty na jednym człowieku, niczym nieograniczonym w jej sprawowaniu

Podaj cechy monarchii parlmentranej w Anglii?-
- krytyczna próba wojny o sukcesję
- Ma TE uzyskuje poparcie Węgrów w zamian za wolności
- przy ich pomocy odzyskują Czechy i Morawy
- skłania to do podjęcia

Czym był empiryzm?-
doświadczony’], filoz. datujące się od starożytności stanowisko zakładające, że podstawową rolę w poznaniu pełni doświadczenie, a rola umysłu jest mniej znacząca; rozróżnia się empiryzm genetyczny (przeciwstawny natywizmowi) i empiryzm metodologiczy (aposterioryzm); w XVII w. także kierunek filozofii przeciwstawny racjonalizmowi.