Odpowiedzi

  • gdyz
  • Początkujący
2010-03-02T22:02:18+01:00
Galezie prawa

prawo konstytucyjne -reguluje podst. zasady ustoju politycznego państwa jak zasada suwerennosci narodu, podzialu wladzy, duizbowowsci parlamentu

prawo administracyjne- reguluje realizacje procesow administracyjnych w panstwie oraz dzialanosc i organizacje instytucji powodujacych te procesy.

prawo cywilne- reguluje stosunki majatkowe miedzy rownorzednymi podmiotami praca i stosunki osobowe miedzy obywatelami

prawo rodzinne- normuje stosunki majatkowe w ramach rodziny. przepisy tego prawa dotycza zasad zawarcia ustania i uniewaznienia zwiazku malzenskiego

prawo karne- objemuje zakazy i nakazy pewnych zachowan oraz reguluje stosowanie przez panstwo srodkow przymusu w razie ich naruszenia

prawo finansowe- normuje funkcjonowanie finansow publicznych ktorych istota jest gromadzenie i podzial zasobow pienieznych przez panstwo lub inna organizacje publicznoprawna

prawo pracy- reguluje stosunki spoleczne zwiazane z praca podejmowana dobrowolnie w celach zarobkowych oraz swiadczona na rzecz pracodwawcy.

prawo miedzynarodowe prywatne- wstala jaki system prawny ma byc stosowany w konkretnej sytuacji osobistej i majatkowej z zakresu prawa cywilnej rodzinnego opiekunczego i pracy
1 1 1
2010-03-02T22:19:35+01:00
Gałęzie prawa:

Prawo konstytucyjne – określa ustrój polityczny państwa, działania organów, powstawanie prawa, zasady wyborów, podstawowe prawa i obowiązki obywateli.
Najważniejsze akty prawne to:
- konstytucja
- ordynacje wyborcze

Prawo administracyjne – reguluje działalność organów państwa bardziej konkretnie niż prawo konstytucyjne, a zwłaszcza stosunki organ-obywatel.
Najważniejsze akty prawne to:
- kodeks postępowania administracyjnego
- prawo budowlane
- ustawa o pomocy społecznej

Prawo górnicze – zajmuje się budową i funkcjonowaniem zakładów górniczych.
Najważniejsze akty prawne to:
- prawo geologiczne
- prawo górnicze

Prawo podatkowe – obowiązkowe daniny obywateli wobec państwa i zasady postępowania przy wymierzaniu podatków.
Najważniejsze akty prawne to:
- ordynacja podatkowa
- ustawy o podatku dochodowym
- ustawa o podatku od towarów i usług

Prawo karne – określa, jakie zachowania są zabronione oraz jakie są sankcje za naruszenie tych zakazów.
Najważniejsze akty prawne to:
- kodeks karny
- kodeks postępowania karnego
- kodeks karno-wykonawczy
- kodeks wykroczeń

Prawo cywilne – określa stosunki pomiędzy równymi sobie podmiotami, prawa umów, własności, spadków.
Najważniejsze akty prawne to:
- kodeks cywilny

Prawo rodzinne – reguluje stosunki pomiędzy członkami rodziny tzn. małżonkami, rodzicami i dziećmi.
Najważniejsze akty prawne to:
- kodeks rodzinny i opiekuńczy

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – reguluje stosunki zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych.
Najważniejsze akty prawne to:
- kodeks pracy
- ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Prawo handlowe – reguluje funkcjonowanie spółek handlowych.
Najważniejsze akty prawne to:
- kodeks spółek handlowych

Prawo mediów elektronicznych – reguluje wpływ Internetu na życie ludzkie.
Najważniejsze akty prawne to:
- ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
- ustawa o podpisie elektronicznym

Prawo ochrony informacji.
Najważniejsze akty prawne to:
- ustawa o dostępie do informacji publicznej
- ustawa o ochronie danych osobowych

Prawo międzynarodowe, publiczne – reguluje stosunki między państwami np. konwencja wiedeńska o prawie traktatów.
1 4 1