1.Kwadrat ma bok długości 2 cm ,trójkąt równoboczny ma bok długości 3 cm ,a sześciokąt foremny -6 cm .Dla każdej z tych figur oblicz :
a) długość okręgu opisanego na tej figurze ,
b)pole koła wpisanego w tę figurę .
2. Okrąg ma promień długości 10 cm .Oblicz pole wpisanego w ten okrąg:
a) kwadratu
b)sześciokąta foremnego
c) trójkąta równobocznego

1

Odpowiedzi

2010-03-03T12:24:00+01:00
Proszę bardzo:a) Kwadrat
a=2 cm
d=a pierwiastki z 2
d=2 pierwiastki z 2 cm
r=1/2 d
r= pierwiastek z 2 cm
L= 2 PI r
L=2PI pierwiastek z 2 cm

Trójkąt:
a=3 cm
r=2/3 h
h= (a pierwiastek z 3)/2
r= 2/3 * (3 pierwiastek z 3)/2
r= pierwiastek z 3
L= 2 PI pierwiastek z 3 cm

Sześciokąt:
a=6 cm
r=a
r=6 cm
L=12 PI cm

b) Kwadrat:
a=2 cm
r=1/2 a
r= 1 cm
P=PI r^2
P=PI cm2

Trójkąt:
a=3cm
r= 1/3 h
h=(a pierwiastek z 3)/2
r=1/3(3 pierwiastek z 3)/2
r= (pierwiastek z 3 )/ 2 cm
P= (3/4) PI cm 2

Sześciokąt:
a=6cm
r= h małego trójkąta
h= (a pierwiastek z 3)/2
h=(6 pierwiastek z 3)/2
h=3 pierwiastek z 3 cm
P=27 PI cm^2
1 2 1