BARDZO WAŻNE!!!!!!!BŁAGAM TO NA JUTRO

a)przekrój osiowy stożka o wysokości h jest trójkątem prostokątnym. Oblicz objętość i pole powierzchni tego stożka.
b)Jakie jest pole powierzchni stożka o kącie rozwarcia 120 stopni i wysokości 5?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T22:20:55+01:00
Dane
h
α=45° /bo wierzcholkowy =90°
OBL V,s

Patrz zalacznik

jezeli α=45° to r=h

V=1/3πr²h=1/3πh³
S=πr²+πrk
ale k=h√2 /przekatna kwadratu/
S=πh²+πh²√2=πh²(1+√2)

ODP
V=1/3πh³
S=πh²(1+√2)

ZAD 2

h=5
α=(180-120)/2=30°
OBl S
S=πr²+πrk
r/h=ctg 30°
r/h=√3→r=h√3
h/k=sin 30°
h/k=1/2→k=2h
S=πr²+πrk=1/3πh²+π*h√3*2h=πh²(1/3+2√3)
S=25π(1/3+2√3)

ODP S=25π(1/3+2√3)

pozdrawiam

Hans