DAM NAJ.PROSZĘ O OBLICZENIA
z.10
Jaką ilość energii cieplnej trzeba dostarczyć wodzie o masie 0,5 kg i temperaturze 20°C, aby ją ogrzać do temperatury 100°C?
z.11
jaka była masa gliceryny, jeżeli po dostarczeniu jej energii cieplnej równej 200kJ(kilodzuli) jej temperatura podniosła się z 0°C do 120°C
z.12
Oblicz temperaturę początkową wody o masie 1kg, jeżeli po dostarczeniu jej 300kJ(kilodzuli) ciepła jej temperatura wzrosła do 95°C
z.13
Mosiężnej kulce o masie 500 g i temperaturze 25°C dostarczono energię cieplną równą 155kJ(kilodzuli). Jaka była temperatura końcowa kulki?
z.8
Dlaczego, chuchając na ręce w zimie, ogrzewasz je, a dmuchając na gorącą zupę studzisz ją?

1

Odpowiedzi

2010-03-02T22:13:04+01:00
10.
m = 0,5 kg
T1 = 20 C
T2 = 100 C
delta T = 80 C
cw = 4200 J/kg*C
Q = ?
Q= m*cw*delta T
Q = 0,5 kg *4200 J/kg*C *80 C
Q = 168 000 J = 168 kJ

11.
Dane:
T₁ = 0⁰C
T₂ = 120 ⁰ C
Cw = 2430 [J/kg×⁰C]
Q = 200 kJ = 200 000 J
Rozw.
Q = m×ΔT×Cw
Q = m×(T₂ - T₁)×Cw
m = Q / (T₂ - T₁)×Cw = 200000J / 120 ⁰C × 2430 [J/kg×⁰C] ≈ 0,7kg

12.
Q=m*cw*ΔT (masa * cieplo wlasciwe* zmiana temperatury)
300000=1 * 4200 *ΔT

ΔT=300000/4200
ΔT=71,42

czyli ok 71 stopni

95-71=24 stopnie

13.
Dane:
Ciepło dostarczone Q=155kJ=155000J
Masa M=500g=0,5kg
Temp. początkowa Tk=25°C
Temp. końcowa Tk
/wg mnie brakuje tu ciepła właściwego mosiądzu - C/


Q=M*C*(delta T)
Q=M*C*(Tk-Tp)
Q/M*C=Tk-Tp
Tk=Q/M*C+Tp

Wystarczy podstawić

8.
dlatego ze powietrze ktory chuchasz jest cieplejsze w zimie niz dlonie wiec je ogrzewasz, z zupa odwrotnie, podmuch jest chlodniejszy niz zupa wiec ja studzisz

pozdrawiam :))
1 5 1