1.Wyjaśnij tereny;
-źródło
-ujście
-zlewisko
-Dorzecze
-Dział wodny
-przepływ
2.Wyjaśnij cechy rzek.
-rzeka stała
-rzeka okresowa
-rzeka epizodyczna
3.Wyjaśnij typy powodzi.
-roztopowe
-opadowe
-zatorowe
4.wymień państwa przez które przepływa Dunaj.
5.wyjaśnij pojęcie,,obszar bezodpływowy''.wypisz miejsca występowania tego typów na ziemi.
6.omów znaczenie gospodarcze rzek .

mam na jutro plis pomocy:*:*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T22:18:26+01:00
-źródło-
-ujście-miejsce, gdzie rzeka kończy swój bieg łącząc się z inną rzeką lub wpadając do morza albo jeziora.
-zlewisko-obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do jednego morza lub oceanu
-Dorzecze-obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do określonej rzeki lub jej dopływów.
-Dział wodny-obszar wododzielny, granica oddzielająca sąsiadujące ze sobą dorzecza bądź zlewiska.
-przepływ-ilość wody przepływającej przez określony przekrój rzeki.

2
-rzeka stała- prowadzące wodę przez cały rok, zasilane wodami podziemnymi i wodami ze spływu powierzchniowego, pochodzącego z deszczów i roztopów;
-rzeka okresowa-prowadzące wodę okresowo(ale regularnie) w porze wilgotnej i są zasilane przede wszystkim spływem powierzchniowym; związane z obszarami, gdzie występują pory roku sucha i deszczowa;
-rzeka epizodyczna- zasilane podobnie jak rzeki stałe wodami podziemnymi i spływem powierzchniowym. Zanikają sporadycznie w czasie długotrwałej suszy;

3
roztopowe-których przyczyną jest gwałtowne topnienie śniegu.
opadowe -których przyczyną są silne opady naturalne.
zatorowe-spowodowane zablokowaniem koryta rzeki przez lód.

4.Niemcy, Austrię, Słowację, Węgry, Chorwację, Serbię, Bułgarię, Rumunię, Mołdawię i Ukrainę

5.obszar nienależący do zlewiska żadnego oceanu, tzn. taki, z którego wody powierzchniowe nie spływają do morza. Znajduję się na pustyniach (sahara , gobi )

6. Znaczenie , ma przy handlu , można łowić ryby .
3 3 3