Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T22:09:42+01:00
W 1787 roku miała miejsce ratyfikacja konstytucji Stanów Zjednoczonych. W artykule pierwszym tego dokumentu natrafiamy na następujące sformułowanie:
„The Congress shall have the power to lay and collect taxes, duties, imposts and excises to cover the debts of the United States” , co w wolnym tłumaczeniu oznacza, że Kongres ma prawo do narzucania i ściągania : podatków, ceł, narzutów oraz akcyz. Sformułowanie to spełnia ujawnia swoją ukrytą treść dopiero po nieco bliższej analizie….. Otóż, jeżeli rzucimy okiem na Oxford English Dictionary i przyglądniemy się opisowym definicjom użytych w powyższej formule słów, wszystko stanie się jasne. Otóż : „tax” –(podatek) to obowiązkowa składka na rzecz rządu, „duty” (cło) – opłata narzucona na import lub eksport różnych towarów, „impost” (narzut) – podatek narzucany na określony towar, „excise”(akcyza)- jakakolwiek opłata bądź podatek.
Krótko mówiąc, można powiedzieć, że ratyfikowana konstytucja USA stwierdza, że : The Congress shall have the power to lay and collect taxes, taxes, taxes and taxes to cover the debts of the United States. Tzn. Kongres ma prawo do narzucania oraz ściągania podatków, podatków, podatków oraz podatków.