Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T14:58:33+01:00
Dane:
V₀ = 0
V = 20 [m/s]
t = 30 s
Rozw.:
a = ΔV/t
ΔV = V - V₀
czyli
a = V - V₀ / t
V₀ = 0
więc
a = V/t = 20 [m/s] / 30 s = 0,66 [m/s²]

a)
S = at²/2 = 0,66 [m/s²] × (15 s)² / 2 = 74,25 m
b)
V = a × t = 0,66 [m/s²] × 25 s = 16,5 m/s