W tabeli przedstawiono wybrane dane dotyczące sytuacji demograficznej w polsce w 2001r. Uzupełnij tabelę, wykonując stosowne obliczenia.

liczba ludności ogólem stan w dniu 1 stycznia 2001 (w tys.) 38644,3
ruch naturalny liczba urodzeń 368,2
liczba zgonów 363,2
przyrost naturalny .......
ruch wędrówkowy imigracja 6,6
emigracja 23,4
saldo migracji .......
przyrost rzeczywisty .......
Liczba ludności ogółem w dniu 31 grudnia 2001r. ......

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T23:38:10+01:00
Przyrost naturalny: PN=U-Z= 368,2-363,2=5(tys.)
saldo migracji: SM=E-I= 23,4-6,6=16,8(tys.)
przyrost rzeczywisty: PR=PN+SM=5+16,8=21,8(tys.)
liczba ludności: 38644,3+21,8=38666,1(tys.)
1 1 1