Ciało porusza się pod wpływem stałej siły o kierunku i zwrocie zgodnym z przesunięciem. Oblicz stosunek pracy wykonanej w pierwszej sekundzie ruchu do pracy wykonanej w drugiej sekundzie ruchu, jeżeli prędkość początkowa była równa zeru.

1

Odpowiedzi

2010-03-03T11:39:14+01:00
Ciało porusza się pod wpływem stałej siły o kierunku i zwrocie zgodnym z przesunięciem. Oblicz stosunek pracy wykonanej w pierwszej sekundzie ruchu do pracy wykonanej w drugiej sekundzie ruchu, jeżeli prędkość początkowa była równa zeru.

vp=0
t=1s
F=const- czyli r.jedn.przyspieszony

W=F*s
F=m*a
czyli W=mas, gdzie s=at²/2

po 1s

W1=m*a*a*1²/2
W1=m*a²/2

po2s
W2=m*a*a*2²/2
W2=m*a*a*4/2
W2=2m*a²

w 2 sekundzie ruchu, to W=W2-W1
W=2m*a²-m*a²/2=3m*a²/2

W1/W=m*a²/2:3m*a²/2
W1/W=1/3
trudno się rozczytać i dojść co i skąd. Proszę wpisuj następnym razem też nawiasy