Odpowiedzi

2010-03-02T22:12:08+01:00
Liczymy objętość klasy czyli V=Pp*H, gdzie Pp to pole podstawy (u nas to pole prostokąta o wymiarach 12m x(12-7)m czyli 12 m x5 m), natomiast H to wysokość sali gdzie u nas wynosi ona 25%*12m=(25/100)*(12/1)=(300/100)=3 m, więc podstawiając do wzoru mamy
V=(12m*5m)*3m=60m²*5m=300m³=300*1000 dm³=300 000 dm³
Zatem skoro mamy wzór q=V/m, gdzie V-objętość, q-gęstość, m-masa, mamy
q=V/m /*m
q*m=V /:q
m=V/q
wstawiamy do wzoru i mamy
m=(300 000 dm³)/(1,29 g/dm³)=(300 000 00)/(129) g≈232558 g=232,558 kg