Witam. Potrzebuję na czwartek wypracowania na taki temat:
Szanse i zagrożenia związane z procesem kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku.
Napisałbym sam, ale kompletnie nie rozumiem tematu :(/ Gdyby ktoś był tak miły to z góry dziękuję :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T11:32:41+01:00
Po formalnym odwołaniu stanu wojennego sytuacja w kraju nie unormowała się , doprowadzając w 1989 roku do obrad " okrągłego stołu".
Prejestrojka był to program całościowych przeobrażeń systemu politycznego i gospodarki w latach 1985-1991 w ZSRR, sformułowany przez M. Gorbaczowa. Obejmowały trzy zasadnicze elementy: przyspieszenie rozumiane jako konieczność przezwyciężęnia zastoju gospodarczego, w jakim znalazł się ZSRR .
W ramach prejestojki Gorbaczow zainicjował kampanię antykorupcyjną i antyalkoholową , podjął też decyzję o wycofaniu wojsk radzieckich z Afganistanu oraz rozpoczęciu dialogu z USA i Chinami. Wprowadzone zmiany spowodowały narastanie radykalnych i oddolnych ruchów społecznych , które postulowały przyspieszenie reform i wprowadzenie autentycznych swobód demokratycznych. . Pucz G. Janajewa w 1991 roku , próbując odsunąć Gorbaczowa od władzy , oznaczał ostateczny koniec prejestojki oraz stanowił preludium rozpadu ZSRR. W Polsce przemiany radzieckie wzmocnił tzw. nurt reformatorski wewnątz PZPR , opowiadający sie za demokratyzacją życia publicznego i dialogiem z opozycją. Silnym sygnałem zmiany systemu politycznego były srajki wiosną , a zwłaszcza w sierpniu 1988r.. Pojawiła się zapowiedź " okrągłego stołu" oraz legalizacji " Solidarności" jako mechanizmów historycznego porozumienia stron konfliktu...Przyjęty w porozumieniach " okrągłego stołu" mechanizm ewolucyjnego przejścia do demokracji został faktycznie odrzucony w wyborach 1989 roku. Powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego spowodowało przesunięcie władzy na stronę dotychczasowej opozycji. Skończyła się epoka hegemonii PZPR. Przyspieszeniu uległy ewolucyjne zmiany systemowe we wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Przemiany polityczne oznaczały przechodzenie od systemu realnego socjalizmu do liberalnej demokracji parlamentarnej.
Wydarzenia Polityczne:
1989_ rozmowy "okragłego stołu"
-W. Jaruzelski prezydentem PRL
-Powstanie koalicyjnego rządu z udziałem komunistów i " Solidarności"
1990_ wybór Lecha Wałęsy na prezydenta
1991_ pierwsze po wojnie wolne wybory w Polsce do Sejmu i Senatu
- przyjęcie Polski do Rady Europy.
1992_ polski batalion bierze udział w akcji sił pokojowych ONZ.
1993_ wotum nieufności Sejmu wobec rządu Hanny Suchockiej
-prezydent rozwiązuje parlament
-starania Polski o przyjęcie do NATO
1994_ Polska zgłosiła wniosek o członkowstwo w Unii Europejskiej
1995_Polska przeprowadziła denominację waluty 1 zł nowy a stare 10000zł.
-prezydentem zostaje Aleksander Kwasniewski
1996_Polska została przyjęta do OECD