Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-02T22:25:14+01:00

- Dla powstania niektórych praw objętych prawem własności intelektualnej, konieczna jest ich rejestracja. Prawa patentowe, przedmiot naszego dokumentu, nie mogą korzystać z ochrony bez rejestracji. - Produkty, przedmioty podlegające własności intelektualnej, nie posiadają materialnej formy, tak jak typowe przedmioty prawa własności. Na przykład obraz malarza, płótno, na którym jest namalowany oraz własność narzędzi, zależnie od warunków, w jakich powstaje, podlegają klasycznemu prawu własności, natomiast myśl towarzysząca utworzeniu tego obrazu objęta jest własnością intelektualną. Przedmioty własności intelektualnej są niematerialne, w pozornej nazwie nie ma materialnego istnienia.

- Właściciel prawa własności w rzeczywistym prawie korzysta z ochrony na całym świecie. Jednak w zakresie prawa własności intelektualnej ochrona ta nie jest powszechna, a jedynie krajowa. Innymi słowy w prawie państwa, mającym zastosowanie do ochrony własności intelektualnej, ochrona ta może być przewidziana lub nie.

- Prawo własności w rzeczywistym prawie korzysta z ochrony tak długo, jak długo istnieją wymienione towary. Jednakże w odniesieniu do prawa własności intelektualnej przyjmowane są różne okresy ochrony, w zależności od rodzaju prawa. Na przykład dla praw patentowych przez okres 20 lat, dla praw autorskich przez okres całego życia ich właściciela i 70 lat po jego śmierci.

- Prawo własności intelektualnej nie jest skonsumowane przez jego używanie. Na przykład bez względu na to jak wiele wydań powieści jest drukowanych, utworzony produkt intelektualny nie może być spożyty. Ale prawo, poprzez które urzeczywistnia się myśl intelektualna, podlega konsumpcji.

- Prawo własności intelektualnej stanowi bezwzględne prawo monopolistyczne. Prawo własności intelektualnej można wyegzekwować przeciwko każdemu. Monopolistyczny charakter prawa własności intelektualnej powoduje konkurencję, szczególnie w dziedzinie własności przemysłowej, ponieważ wykreowana własność intelektualna dostarcza korzyści. Stąd konkurencyjny przedsiębiorca będzie zawsze szukać sposobu do stworzenia nowego produktu.