Odpowiedzi

2010-03-02T22:34:02+01:00
Parzydełkowce mają dość szerokie znaczenie w przyrodzie, między innymi :
-parzydełkowce są pokarmem tylko dla nielicznych zwierząt wodnych, przede wszystkim dla żebroplawów, mięczaków,szkarłupni i nielicznych ryb np. papugoryb,

-współżyją z wieloma zwierzętami,są gospodarzami dla wielu pasożytów,

-żyją w symbiozie i komensalizmie z glonami występującymi w ich ciele; z gąbkami, pierścienicami, skorupiakami, mięczakami, rybami, które znajdują schronienie przed wrogami, żyjąc pomiędzy ramionami polipów lub w koloniach polipów,

-pewne bezkręgowce cechuje kleptoknidoza, polegająca na zjadaniu parzydełkowców ale nie trawieniu knid, np. u niektórych żebropławów, nie strawione parzydełka lokują się w naskórku ramion i służą żebropławom do obrony,

-znaczenie gospodarcze koralowców, np. w Azji niektóre gatunki meduz z rzędu
Cubomedusae są poławiane w celach konsumpcyjnych,

-mają znaczenie rafotwórcze i skałotwórcze(korale madreporowe)

-niektóre gatunki są niebezpieczne dla człowieka np,Physalia,Cyanea,Actinia, Anemona.Powodują świąd, bąble, stany zapalne skóry, zakłócenia oddychania i
pracy serca a niekiedy nawet śmierć.Ich jady zawierają wiele silnych toksyn np.
hipnotoksyna,aktynotoksyna,talasyna,kongestyna,tetramina i inne.Rafy koralowe powstają na skutek działalności skałotwórczej organizmów morskich - koralowców, tworzących kolonie, oraz otwornic, mięczaków, mszywiołów, a także wrośniętych w nie cząstek kostnych innych organizmów morskich, oraz żwiru, piasku i mułu wapiennego.