Jestem Tomek. Mieszkam w Gliwicach i bardzo lubię chodzić na zakupy. Lubię robić zakupy w centrum miasta, gdyż tam jest bardzo duży wybór. Najbardziej lubię chodzić po zakup nowych kosmetyków takich, jak dezadoranty, perfumy oraz po różnego typu ubrania. Lubię chodzić modnie ubrany i na to nie żałuję wydawać pieniędzy. Moimi preferowanymi miejscami, które często odwiedzam na zakup tych rzeczy to Forum, Tesco lub Carrefour. W tych sklepach znajduje się bardzo dużo nowych przecen, które bardzo przyciągają klientów. Są to miejsca, w których idzie porównywać ceny i spokojnie przemyśleć, gdzie dany towar lepiej opłaca się kupić.

1

Odpowiedzi

2010-03-03T11:37:05+01:00
I am Tomek. I live in Gliwice and very much I like to go shopping. I like to do the shopping in the city centre, because there is a large range there very much. The most I like to walk for the purchase of new cosmetics so, as deodorants, perfume and for clothes of different type. I like to walk fashionably dressed and to it I don't regret to spend money. With my preferred places which I often visit for the purchase of these things these are a Forum, Tesco or Carrefour. Very much many new sales which very much are attracting customers are in these shops. They are these are places, in which he is going to shop around and calmly to think over, where better it is paying to buy given good.