Reakcja tlenku miedzi (II) z wodorem
•zapis słowny przebiegu reakcji: tlenek miedzie (II) + wodór ---> woda+miedź
•ustalanie wspólczynników stechiometrycznych:...................
.........................................................
•opis równania reackcji: ..................................................
................................................................................
•modelowy schemat równania reakcji :

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T09:25:57+01:00
CuO+H2=Cu+H2O

jedna cząsteczka tlenku miedzi(II) reaguje z jedną cząsteczką wodoru i powstaje jeden atom miedzi i jedna cząsteczka wody