Odpowiedzi

2013-03-14T09:07:07+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

A  - S ... siarka
B - H₂ ...  wodór
C - H⁺ ... kation wodorowy
D - S²⁻ ... anion siarczkowy
E - SO₂ ... tlenek siarki(IV)
F - SO₃ ... tlenek siarki(VI)
G - H₂SO₄ ... kwas siarkowy(VI)
H - SO₄²⁻ ... anion siarczanowy(VI)
I - H₂SO₃ ... kwas siarkowy(IV)
J - SO₃²⁻ ... anion siarczanowy(IV)
K - Cl₂ ... chlor
L - MgCl₂ ... chlorek magnezu
M - Cl⁻ ... anion chlorkowy

1) HCl ---> H⁺ + Cl⁻
2) 2HCl + Mg ---> MgCl₂ + H₂
3) H₂ + Cl₂ ---> 2HCl
4) S + H₂ ---> H₂S
5) H₂S  ---> 2H⁺ + S²⁻
6) S + O₂  ---> SO₂
7) SO₂ + H₂O  ---> H₂SO₃
8) H₂SO₃  ---> 2H⁺ + SO₃²⁻
9) 2SO₂ + O₂  ---> 2SO₃
10) SO₃ + H₂O  --->H₂SO₄
11) H₂SO₄  --->2H⁺ + SO₄²⁻

152 4 152