Matematyka zbiór zadań Krok po kroku
zad.430str.80--Zajdź miejsce zerowe funkcji f określonej wzorem:
a)f(x)=3x-1
b)f(x)=2x+4
zad.428str.80--Podaj wzór określający funkcję liniową,której wykres przechodzi przez początek układu współrzędnych i jest równoległy do wykresu funkcji f określonej wzorem:
a)f(x)=2x-4
b)f(x)=1/2 x +5
|
tzn. jedna druga
zad.435str.81----Wpisz takie liczby , aby proste o danych równaniach były równoległe.
a)y=.....x-4 i y=5x+....
b)y=2-....x i y=3x +1
c)y=-x+... i y=4+...x
zad.447str.83--------Napisz wzór funkcji linowej , której wykresem jest prosta przechodząca przez punkt A=(0,4) i równoległa do prostej o równaniu :
a)y=-2x
b)y=piewiatek3x+pierwiastek5
c)y=-(x+3)
Szybko i dobrze zrobione proszę.!-DaM Najlepszą.!

3

Odpowiedzi

2010-03-02T23:19:08+01:00
Zad. 430
a) f(x) = 3x-1
0 = 3x-1
3x = 1 /:3
x = 1/3 (t,j, ułamek)

b) f(x) = 2x+4
0 = 2x+4
2x = -4/:2
x = -2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T23:43:30+01:00
Zad.430
Aby obliczyć miejsce zerowe należy do wzoru podanej funkcji za y podstawić 0
a) y=3x-1
0=3x-1
3x=1 /:3
x=⅓ (jedna trzecia)

b) y=2x+4
0=2x+4
2x=-4 /:2
x=-2

Zad.428
f. jest równoległa do danej funkcji gdy ma ten sam współczynnik kierunkowy a
punkt przes który ma przejść ta f wynosi (0,0)
a) y=2x-4
y=2x+b
0=2*0+b
0=0+b
b=0
y=2x

b) y=½x+5
y=½x+b
0=½*0+b
0=0+b
b=0
y=½x

Zad.435
funkcja jest równoległa do danej funkcji gdy ma ten sam współczynnik kierunkowy a

a) y=5x-4 i y=5x+1

b) y=2-(-3)x i y=3x+1
y=2+3x i y=3x+1

c) y=-x+3 i y=4+(-1)x
y=-x+3 i y=4-x

Zad.447
funkcja jest równoległa do danej funkcji gdy ma ten sam współczynnik kierunkowy a
punkt przez który ma przechodzić funkcja A=(0,4)

a)y=-2x
y=-2x+b
4=-2*0+b
4=b
y=-2x+4

b) y=√3x+√5
y=√3x+b
4=√3*0+b
4=0+b
4=b
y=√3x+4

c) y=-(x+3)
y=-x-3
y=-x+b
4=0+b
4=b
y=-x+4
2010-03-02T23:43:34+01:00
Zad.430str.80--Zajdź miejsce zerowe funkcji f określonej wzorem:
a)f(x)=3x-1
b)f(x)=2x+4

a) f(x)=3x-1 miejsce zerowe a wiec y=0 punkt przeciecia z osia ox(z osia oy(0-1)
0=3x-1
1=3x
1/3=x (1/3: 0)
b)f(x)=2x+4
0=2x+4
-4=2x
-2=x (-2;0) z osia oy (0;4)
zad.428str.80--Podaj wzór określający funkcję liniową,której wykres przechodzi przez początek układu współrzędnych i jest równoległy do wykresu funkcji f określonej wzorem:
a)f(x)=2x-4
b)f(x)=1/2 x +5

Jezeli przechodz przez poczatek to we wzorze y=ax+b b=0

a wiec masz y=ax a jezeli ta prosta jest rownolegla do podanej to wspolczynnik kieronkowy jest taki sam jak w podanej a wiec a=2
y=2x
podobnie w nastepnym
y=1/2 x

#435
a)y=.....x-4 i y=5x+.... wspolczynnik kieronkowy (a) musi byc taki sam
5 tutaj dowolny byle nie -4
y=5x-4 y=5x+2b)y=2-....x i y=3x +1
zeby bylo (a )rowne trzeba wpisac -3 ( -*-=+)

c)y=-x+... i y=4+...x
aby bylo rowne

y=-x+3 y=4+(-1)x

zad.447str.83--------Napisz wzór funkcji linowej , której wykresem jest prosta przechodząca przez punkt A=(0,4) i równoległa do prostej o równaniu :
a)y=-2x
y=-2x+b punkt (0 ;4) jest na osi oy a wiec =b =4
y=-2x+4


b)y=piewiatek3x+pierwiastek5
y=pierwiastek3 x +4


c)y=-(x+3)
ten otw nawias
y=-x-3
y=-x+4

Ogolnie w tych zadaniach aby proste byly rownolegle wspolczynnik (a ) musi byc taki sam ale ( b) powinno byc rozne ,jak bedzie takie samo to jedna prosta lezy na drugiej co w sumie tez jest rownolegle ,ale w tych zadaniach chodzi glownie o a z y=ax+b