Informacje o św. Alicji:
-pełne imię, nazwisko
-czyją jest patronką
-skąd pochodziła
-lata życia
-co takiego robiła, że ogłoszono ją świętą
-jej dzieje

Proszę o wmiare zwięzłą odpowiedź, nie uznaje bezsensownych zdań skopiowanych z neta. ;)

1

Odpowiedzi

2010-03-02T23:07:44+01:00
Imię i nazwisko - Jan Bernardone
Patronka studiującej młodzieży katolickiej
św. Alicja była dominikanką.
Gorliwie pracowała i odprawiała pokutę, jej oddanie dostrzegła św. Katarzyna, która wybrała ją na przełożoną sióstr pokutujących.
Święta Alicja należała do zakonu pokutniczego. Razem z siostrami zakonnymi usługiwały cierpiącym, po to by być blisko Boga, błagały o litość nad grzesznikami.
7 4 7