Wyjaśnij znaczenie podanych związków frazeologicznych:
gorący czas
duch czasu
kwestia czasu
próba czasu
wbić się w pamięć
uczcić pamięć


ustna odpowiedz zdecyduje o koncowym wyniku.
u piszemy:
-zawsze.............. np. .......................
-prawie zawsze.........................np....................
Wyjątki: ów,ówdzie,ówczesny,ósemka

-w zakończeniach typu: .................. np. .......................

1

Odpowiedzi

2010-03-02T22:57:58+01:00
Duch czasu- poglądy i tendencja panujące w jakimś okresie
Kwestia czasu- coś musi nieodwołalnie nastąpić, coś musi nieuchronnie się stać
Próba czasu- wystawić kogoś lub coś na próbę czasu, tzn. na okres próby sprawdzianu