Odpowiedzi

2010-03-03T01:09:32+01:00
Mamy na myśli siły grawitacji, które określamy wzorem:
F = Gm₁m₂ /R²,
gdzie G=6,67*10⁻¹¹ m³/(kg*s²) - stała grawitacji,
R = 2r = 1[m] - odległość między środkami ciężkości (czyli środkami kul, bo zakładamy, że są jednorodne)
m₁, m₂ - masy kul, obie jednakowe, równe objętości razy gęstość:
m = Vρ = 4/3 πr³ ρ = 4/3*3,14 * 0,5³ * 11,3 * 10³ [m³ * kg/m³ = kg]
m = 5,92 * 10³ kg
F = 6,67*10⁻¹¹ * 5,92² * 10⁶ / 1² ≈ 208 * 10⁻⁵ N = 2,08 mN

Odp. Kule przyciągają się z siłą grawitacji równą ok. 2 mN.
17 1 17