Odpowiedzi

2016-10-07T09:08:24+02:00
Jego biografia jest odtwarzana na podstawie nielicznych dokumentów; do dziś niw wiemy wiele o pierwszych kilkudziesięciu latach jego życia. Urodził się w 1564r. w prowincjonalnym miasteczku Stratford-upon-Avon. Ojciec Szekspira był rękawicznikiem i radcą miejskim; chłopiec odebrał staranne Wykształcenie z zakresu historii, literatury starożytnej, łaciny i retoryki. Mając osiemnaście lat, ożenił się z Anną Hathaway. Wkrótce po ślubie przyjechał do Londynu, zaczął pracować jako skryba i aktor. Na stałe związał się z teatrem The Globe, został w końcu jednym z jego udziałowców i stopniowo wzrastała popularność i zamożność twórcy. Pod koniec życia powrócił do Stratfordu, gdzie w wieku 52 lat zmarł.
                Szekspirowi przypisuje się autorstwo36 dramatów, kilku poematów i sonetów (najprawdopodobniej skierowanych do chłopca),wyodrębnia się także 14 sztuk o nieustalonym autorstwie. Rozgłos przyniosły mu utwory Wenus i Adonis i Lukrecja, zachwycony nimi hrabia Southampton obdarzył autora niebotyczną jak na nowe czasy nagrodą1000 funtów. Później powstały sonety i pierwsze utwory dramatyczne, m.in.:  Komedia Omyłek, Poskromnienie złośnicy ,Dwaj panowie z Werony, Sen nocy letniej, Wesołe kumoszki z Windsoru, Jak wam się podoba, Wieczór Trzech Króli, nazywane komediami „wesołymi”, w opozycji do późniejszych „gorzkich”. Równolegle pisał dramaty związane z historią Anglii , m.in. :Henryk VI, Ryszard III, Henryk V. Ten okres twórczości wieńczy tragedia Romeo i Julia. Drugi okres twórczości zaowocował przede wszystkim tragediami. Powstały: Hamlet, Otello, Król Lear i studium żady władzy Makbet. Później autor zwrócił się głównie ku tradycji antycznej, napisał  Opowieść zimową  i Burzę. Oprócz tego wydał cykl 154 sonetów niedoścignionych w formie, bogatych w kunsztowne zabiegi, jednocześnie urzekające prostotą.
                Dramat Szekspirowski złamał wszystkie reguły, jakimi podlegał dramat klasyczny (antyczny). Autor odrzucił zasadę trzech jedności. Jego utwory rozgrywają się w różnym czasie i miejscu oraz mają wiele wątków. Szekspir wprowadził również sceny zbiorowe, zrezygnował z chóru, łączył elementy tragiczne z komicznymi. W jego utworach na scenie pojawiają się zjawiska nadprzyrodzone i fantastyczne postaci (duchy, zjawy, czarownice itp.).