Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T23:25:30+01:00
A]
średnica ziemniaki z obierką:4cm
r=2cm=20mm
r bez obierki=2cm-1mm=19mm

v=⁴/³πr³=⁴/₃π×20³=32 000/3 π mm³
v=⁴/₃π×19³=27436/3π mm³

obierka:
32 000/3π-27 436/3π=4564/3π

32 000=100%
4564=x%
...............
x=4564×100:32 000
x=14,2625% stanowią obierki
b]
średsnica=2cm
r=1cm=10mm
v=4/3π×10³=4000/3πmm³


r=10mm-1mm=9mm

v=4/3π×9³=2916/3π mm³
obierka:
4000/3-2916/3=1084/3π mm³

4000/3=100%
1084/3=x%
...............
x=1084/3×100:4000/3
x=27,1%

obierka stanowi 27,1% całego ziemniaka
2010-03-02T23:36:12+01:00
A) 4cm-2mm = 3,8 cm
V=4/3πr²=4/3*3,14*(1,9)³ = 28,64cm³ - V bez skórki
V=4/3πr²=4/3*3,14*2³= 33,4cm³ - V z skórką
33,4-28,64 = 4,76cm³
33,4 - 100%
4,76 - x %
x= 100*4,76/33,4=9,7%
odp.Obierki stanowią 14,25% ziemiaka.

b) 2cm-2mm = 1,8 cm
V=4/3πr²=4/3*3,14*(0,9)³ =3,04cm³ - V bez skórki
V=4/3πr²=4/3*3,14*1³=4,17cm³ - V z skórką
4,17 - 3,04 = 1,13 cm³
4,17 - 100%
1,13 - x%
x=100*1,13/4,17 = 27,1%
odp.Obierki stanowią 27,1% ziemiaka.