Zad 1
Wartośc wyrażenia W=2√50 -√72 +√8 jest równa:
A. -3√2 B.√2 C.4√6 D.6√2


zad2
Liczba x=√10+√2 / √5+1 jest równa [gdzie / -kreska ułamkowa]
A. √2 B. √5 C. 2√2 D. 2

zad3 Wiadomo ,żę a=4⁻¹ + 4⁻¹/₂ - (√2/2)². Zatem
A.a≥2⁻² B.a<4⁻¹ C. a>2² D. a≤4²


Prosze o wyliczenie ,jeżeli istnieje taka mozliwość :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T23:54:31+01:00
Zad.1]
W=2√50-√72+√8=10√2-6√2+2√2=6√2 odp. d
zad.2]
x=√10+√2:√5+1=

w liczniku:(√10+√2)(√5-1)=√50-√10+√10-√2=4√2

w mianowniku:
(√5+1)(√5-1)=5-1=4

zostaje ci ułamek: w liczniku:4√2
w mianowniku4
czyli po skróceniu zostaje ci √2
odp. A
zad.3]
a=4⁻¹+4⁻¹/²-(√2/2)²=¼+1/√4-½=¼+½-½=¼

¼=2⁻² czyli odp. A
2 3 2