Przetłumaczyć na angielski:
praca dzieci
niepodległość
wolność słowa
nieszczery gwałtowny
dumny
hojny
skąpy
okrutny
dzielny
mądry
wahać się
niedowierzanie
nagle
filet
kulturysta
pojawiać się
ważyć
nieprzytomny
uciekać w popłochu
nagroda
głosować
wybory
równe prawa
bohaterka
czarny charakter
niewolnictwo
wojna

3

Odpowiedzi

2010-03-02T23:39:29+01:00
Children's work
independence
freedom of word
insincere violent
proud
generous
stingy
cruel
brave
wise
to hesitate
incredulity
suddenly
fillet
body-builder
to appear
to weigh
unconscious
to run away in panic
prize
to vote
elections
even rights
heroine
black character
slavery
war
2010-03-02T23:44:54+01:00
Children's work
independence
freedom of word
insincere violent
proud
generous
stingy
cruel
brave
wise
to hesitate
incredulity
suddenly
fillet
Strongman
to appear
to weigh
unconscious
to run away in panic
prize
vote
elections
even rights
heroine
black character
slavery
war
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T23:44:57+01:00
Praca dzieci- child labor
niepodległość -independence
wolność słowa- freedom of expression
nieszczery gwałtowny- insincere
dumny -proud
hojny-generous
skąpy-stingy
okrutny-cruel
dzielny-brave
mądry-wise
wahać się-hesitate
niedowierzanie-disbelief
nagle-suddenly
filet-fillet
kulturysta-bodybuilder
pojawiać się-appear
ważyć-weigh
nieprzytomny-unconscious
uciekać w popłochu-flee in panic
nagroda-Award
głosować-vote
wybory-election
równe prawa-equal rights
bohaterka-heroine
czarny charakter-Villain
niewolnictwo-slavery
wojna-war