Odpowiedzi

2010-03-03T00:02:03+01:00
X2 - 3x = x2 + 4x +4
-3x - 4x = 4
-7x = 4
x = -4/7


2/3x - 13 = 1/3x +3
2/3x - 1/3x = 13+3
x = 16
2010-03-03T00:04:02+01:00
X(x-3)=(x+2)²
x²-3x=x²+4x+4
-7x=4
x= -4/7


⅔x-13=⅓(x+9)
2/3x-13=1/3x+3
1/3x=16
x=48
2010-03-03T00:24:14+01:00
X(x-3)=(x+2)²
x²-3x=x²+4x+4
x²-x²-3x-4x=4
-7x=4 /:(-7)
x=-4/7 (ułamek cztery siódme)

b)
⅔x-13=⅓(x+9)
⅔x-13=⅓x+3
⅔x-⅓x=13+3
⅓x=16 /*3
x=48