Odpowiedzi

2010-03-03T00:40:49+01:00
A5 = 5, a8 = -1

Oblicz pierwszy wyraz i różnice ciągu.
a1 = ? - wyraz pierwszy
r = ? - różnica ciągu

Korzystam ze wzoru na n-ty wyraz ciagu arytmetycznego
a(n) = a1 + (n-1)*r
a1 - piewszy wyraz
n - ilość wyrazów
r - różnica ciągu

Powstał układ 2 równań z 2 niewiadomymi
a5 = a1 + (5-1)*r = 5
a8 = a1 + (8 -1)*r = -1

a1 + 4r = 5
a1 + 7r = -1

a1 = 5 - 4r
5 - 4r + 7r = -1

a1 = 5 - 4r
3r = -1 -5

a1 = 5 -4r
3r = -6

a1 = 5 -4r
r = (-6): 3 = -2

a1 = 5 -4*(-2) = 5 + 8 = 13
r = -2

a1 = 13
r = -2


3 4 3