Przetłumacz dialog na Polski
On Your Bike!
The cycle-rickshaw is a popular means of transport in small towns and villages in India and other parts of Asia. People sit in the back while a man on a bicyle at the front pulls them along. In some towns in India, children go to school by cycle-rickshaw because it is slow and safe and not crowded like the buses. Cycle-riskshaw are comfortable and cheap, too!

2

Odpowiedzi

2010-03-03T07:21:50+01:00
W twoim Rowerze! Cycle-rickshaw jest popularnymi środkami transportu w małych miejscowościach i wsiach w Indiach i inne części Azji. Ludzie siedzą z tyłu chwila człowiek na rowerze na przodzie ciągnie ich za sobą. W jakichś miastach w Indiach, dzieci jadą do szkoły cycle-rickshaw ponieważ to jest wolne i bezpieczne i nie tłoczą się jak autobusy. Cycle-riskshaw są wygodne i tanie, również! sorki ale nie wiem co to jest cycle-riskshaw ; /
  • Użytkownik Zadane
2010-03-03T07:22:00+01:00
W twoim Rowerze!
Riksza jest popularnymi środkami transportu w małych miejscowościach i wsiach w Indiach i inne części Azji. Ludzie siedzą z tyłu, człowiek na rowerze na przedzie ciągnie ich za sobą. W Indiach, dzieci jadą do szkoły rikszami ponieważ to jest wolne i bezpieczne i nie tłoczone jak autobusy.
Riksze są wygodne i tanie, również!
może pomogłe i licze na naj!!!!!!!!!!!!!