Przetłumacz dialog na polski
Taxi
In Thailand, people often travel by taxi. However the taxis there are very unusual. They are elephant taxis and people travel around on the back of an elephant! The elephant! The elephants go to a training camp where they learn not to be scared in noisy places. A ride on an elephant taxi is not vety comfortable, though, because it's very bumpy!

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-03T07:25:58+01:00
Taksówka
W Tajlandii, ludzie często poruszają się taksówkami. Jednakże taksówki tam są bardzo niezwykłe. Są to słonie i ludzie podróżują na nim! Słonie wyjeżdżają na zgrupowanie gdzie uczą się nie bać się w pełnych zgiełku miejscach. Jazda na słoniu taksówka jest nie wygodna, ponieważ to jest bardzo wyboiste!
może pomogłem i licze na naj!!!!!!!!!!!!!!!
2010-03-03T07:26:09+01:00
W Tajlandii ludzie często podróżują taksówką. Jednak taksówki są bardzo nietypowe. Są taksówki słonie i ludzie wokół podróży na grzbiecie słonia! Słonia! Słonie przechodzą do obozu szkoleniowego, gdzie uczą się nie bać w hałaśliwych miejscach. Jazda na taksówce słoń nie jest wygodne, ponieważ jest bardzo wyboista!
2010-03-03T07:31:56+01:00
W Tajlandi ludzie często podróżują taksówkami. Jednak te taksówki są bardzo nietypowe. To są słonie-taksówki i ludzie podróżują na ich grzbietach! Słoń! Słonie przechodzą szkolenie gdzie uczą się jak nie bać się w głośnej okolicy. Podróżowanie na słoniach nie jest zbyt komfortowe ponieważ jest bardzo trzęsące!