Przetłumacz dialog na Polski
Snow Problem!
In countries where there is a lot snow such as Greenland and Canada, people use dog-sledges to ged around. Dog-sledges are the best way to travel across the ice and snow. a team of four dogs pulls the sledge. Passengers can sit on the sledge or stand at the back for a ride. It's not vety comfortable, but it's fun!

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-03T07:30:51+01:00
Śniegowy problem!
W krajach gdzie jest dużo śniegiem takim jak Grenlandia i Kanada, ludzie używają psicha - sani aby jeździć około. Psie sanie są najlepszą drogą do podróży przez lód i śnieg. zespół czterech psów skierowuje sanie. Pasażerowie mogą siadać na saniach albo mogą stać z tyłu. To jest niewygodne, ale jest fajne!
może pomogłem i licze na naj!!!!!!!!!!!!
2010-03-03T07:35:20+01:00
Śnieżny Problem!
W krajach, gdzie jest dużo śniegu, takich jak Grenlandia i Kanada, ludzie używają psa do sań ged okolice.Psie-sanie są najlepszym sposobem podróżowania po lodzie i śniegu. Zespół czterech psów ciągnie sanki. Pasażerowie będą mogli usiąść na saniach lub przy tylnym na przejażdżkę.Jest nie zbyt wygodne, ale to zabawne!


Proszę tylko nie wiem co to jest to ged...może źle napisaleś czy coś w razie co pisz na PS.