Dane są wyrażenia algebraiczne:
A: 3x² - xy
B: -2y
C: 3x

Wykonaj działania:
a) (A × B) x C

Jest to zadanie 7 ze strony 158. Matematyka z plusem 1 gimnazjum. Podaje tylko pierwszy podpunkt bo chcę, żeby ktoś mi wytłumaczyć co zrobić jeśli w nawiasie jest mnożenie i najlepiej jeszcze, żeby ten ktoś rozwiązał mi ten podpunkt. Z góry dzięki!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T08:24:42+01:00
A: 3x² - xy
B: -2y
C: 3x

Wykonaj działania:
a) (A × B) x C
Najpierw podstawiamy w miejsce liter podane wyrażenia. Pierwszy nawias zamienię na kwadratowy, aby był lepiej widoczny.

[ (3x² - xy) * (-2y) ] * 3x

* oznacza mnożenie. Wyrażenia zawierające dodawanie lub odejmowanie umieszczamy w nawiasie, ponieważ podczas mnożenia mają one stanowić całość. -2y umieściłam w nawiasie, ponieważ spotkały się ze sobą dwa znaki działań: mnożenie z -. Należy wtedy oddzielić je nawiasem.

Najpierw wykonujemy działanie mnożenia w nawiasie kwadratowym. Każdy ze składników różnicy w pierwszym nawiasie należy pomnożyć przez wyrażenie -2y.
Między iloczynami umieszczamy zna -, ponieważ w pierwzszym nawiasie mamy odejmowanie.

[ 3x² * (-2y) - xy * (-2y) ] * 3x

Teraz mnożymy liczbę przez liczbę, a litery przez litery. Jeśli mnożymy przez siebie takie same litery, to zwiększamy potęgę( y * y = y²). Jeśli przed litermi nie ma liczby to stoi 1.

[ -6x²y + 2xy² ] * 3x

Teraz mnożymy każdy składnik sumy z nawiasu kwadratowego przez jednomian za nawiasem.

-6x²y * 3x + 2xy² * 3x = -18x³y + 6x²y²

W razie czego pisz, pamiętaj aby podać link do zadania.
6 4 6