10.Oblicz dla jakiej wartości X:
a) wartość wyrażenia x - 3 jest o 5 mniejsza od wartości wyrażenia 2(x - 8)
b)wartość wyrażenia 7x - 1 jest równa 1/3 wartości wyrażenia x + 7
c)wartość wyrażenia x² + 3 jest o 2 większa od wartości wyrażenia x(x +1) +2.

11. Rozwiąż równania
a) x/3 + 1 = 5/6 + x/2
b) 2x - 3 /4 = 1/2 + x
c) x + 2 /9 + x-1 /3 = 1
d) 2x + 3 /5 = 2-x /3 + x
e) 3x - 5 /2 - 5x - 1 /10 = 0
f) x/2 = 2/5(4 - x) - 4
g) 2x - 1 /5 - x-2 /2 = 0.7x
h) 2x - 3x + 5 /4 = -1/4x - 1

Prosze o jak najszybsze wykonanie tych zadań ponieważ potrzebuje je za godzine i dlatego daje moje wszystkie punkty jakie mam. Proszę o wykonanie to pilne. Z góry Dzięki ;)

1

Odpowiedzi

2010-03-03T08:38:27+01:00
10.Oblicz dla jakiej wartości X:
a) wartość wyrażenia x - 3 jest o 5 mniejsza od wartości wyrażenia 2(x - 8)

x-3 = 2(x-8) - 5
x - 3 = 2x - 16 - 5
-x = -18
x = 18

b)wartość wyrażenia 7x - 1 jest równa 1/3 wartości wyrażenia x + 7

7x - 1 = 1/3 (x + 7) |*3
21x - 3 = x + 7
20x = 10
x = 0,5

c)wartość wyrażenia x² + 3 jest o 2 większa od wartości wyrażenia x(x +1) +2.

x² + 3 = 2 + x(x +1) +2
x² + 3 = 2 + x² + x + 2
3 = x + 4
x = -1

11. Rozwiąż równania
a) x/3 + 1 = 5/6 + x/2 |*6
2x + 6 = 5 + 3x
6 - 5 = 3x - 2x
1 = x
x = 1

b) 2x - 3 /4 = 1/2 + x |*4
8x - 3 = 2 + 4x
4x = 5
x = 5/4

c) x + 2 /9 + x-1 /3 = 1 |*9
9x + 2 + 3(x-1) = 9
9x + 2 + 3x - 3 = 9
12x = 10
x = 10/12
x = 5/6

d) 2x + 3 /5 = 2-x /3 + x | * 15
30x + 9 = 5(2-x)+ 15x
30x + 9 = 10 - 5x + 15x
20x = 1
x = 1/20

e) 3x - 5 /2 - 5x - 1 /10 = 0 |*10
30x - 25 - 50x - 1 = 0
-20x - 26 = 0 |:2
-10x - 13 = 0
-10x = 13
x = -1,3

f) x/2 = 2/5(4 - x) - 4 |*10
5x = 4(4 - x) - 40
5x = 16 - 4x - 40
9x = -24
x = -24/9

g) 2x - 1 /5 - x-2 /2 = 0.7x |*10
20x - 2 - 5(x-2) = 7x
20x - 2 - 5x + 10 = 7x
8x = -8
x = -1

h) 2x - 3x + 5 /4 = -1/4x - 1 |*4
8x - 12x + 5 = -x - 4
-3x = -9
x = 3
28 3 28