Odpowiedzi

2010-03-03T08:23:51+01:00
Wiązanie jonowe polega ba łączeniu się różno imiennych jonów i powstaje miedzy atomami najaktywniejszych metali ( grupa I i II) i najaktywniejszych nie metali (grupa 16 i 17). Atomy metali oddają swoje elektrony walencyjne tworząc jony dodatnie. Jon dodatni to kation. Nie metale przyjmują elektrony od innych atomów tworząc jony ujemne -aniony. ładunek jonu jest równy liczbie przyjętych lub oddanych elektronów. Siły przyciągania między jonami są duże i decydują o właściwościach związków jonowych. Związki te to ciała stałe o budowie krystalicznej mają wysokie temperatury topnienia i wrzenia. Po rozpuszczeniu w odpowiednich składnikach przewodzą prąd elektryczny.
Myślę że o to Ci chodziło. Pozdrawiam.
19 2 19
2010-03-03T09:30:44+01:00
Wiązanie jonowe polega na elektrostatycznym przyciąganiu się jonów o przeciwnych znakach.

Przykłady związków:
NaCl, MgCl2,KCl, MgOitp

przeważnie jest tak,że pierwszy pierwiastek znajduje się w I lub II grupie a drugi w 16,17 grupie(czyli jak najbardziej od siebie oddalone)
26 4 26