1. Co to jest HTML?
2. Co to jest XML?
3. Co jest większe, terabajt od gigabajta, czy gigabajt od terabajta?
4. Ile bajtów ma kilobajt?
5. Co to jest PHP
6. Co to jest JavaScript?

I ma być własnymi słowami, bo się nauczycielka skapnie!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T08:39:18+01:00
1.HTML to skrót od angielskiego HyperText Mark-up Language, na Polski nie ma sensu tego tłumaczyć, bo do niczego to nie potrzebne (dla upartych: Język Dowartościowywania Hipertekstu). Jest to swoisty język programowania, który służy do "opisu stron". "Opis stron" to reguły określania wyglądu tekstu (wielkość, czcionka, pogrubienie, kursywa itd.). Najważniejszą cechą HTML jest to, że jest on kompatybilny z każdym systemem operacyjnym (Windows, MacOS, OS/2, rożne odmiany Unixa, itd.). Choć HTML jest językiem programowania, to jest on o niebo łatwiejszy od TurboPascala, czy C++ i można go opanować w kilka dni.To wszystko, co powinniście wiedzieć o skrucie-HTML

2.XML to znacznikowy język do opisu danych (metajęzyk). Język ten to otwarty standard stworzony przez W3C. XML służy do tworzenia aplikacji XML czyli innych języków
3.Większy jest terabajt niz gigabajt
terabajt jest dwukrotnie wiekszy od gigabajtu
4.1024 kilobajty
5.PHP to skryptowy język programowania służący głównie do tworzenia stron internetowych. PHP jest rozprowadzany na otwartej licencji i każdy może pobrać za darmo jego kopię, zainstalować i używać bez żadnych ograniczeń zarówno do celów prywatnych jak i komercyjnych. Język jest prosty w nauce i umożliwia tworzenie profesjonalnych dynamicznych stron internetowych.
6.Jest to język skryptowy stworzony przez firmę Netscape jako LiveScript, którego celem było rozszerzenie możliwości HTMLa w taki sposób, aby strony stały się bardziej atrakcyjne pod względem sposobu prezentacji danych oraz zostały wzbogacone o możliwość interakcji z użytkownikiem. Na mocy porozumienia z firmą Sun Microsystems w 1995 roku oficjalnie narodził się pod obecną nazwą - JavaScript
prosze :)
2010-03-03T10:00:22+01:00
HTML (ang. HyperText Markup Language, pol. język znaczników hipertekstu) – dominujący język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. Pozwala opisać strukturę informacji zawartych w dokumencie nadając znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu (formując linki, nagłówki, akapity, listy, itp.) oraz osadzić w tekście dodatkowe obiekty np. statyczne grafiki, interaktywne formularze, dynamiczne animacje. W składni języka HTML wykorzystuje się znaczniki opatrzone z obu stron nawiasami ostrokątnymi.

Język HTML umożliwia, do pewnego stopnia, zdefiniowanie sposobu wizualnej prezentacji dokumentu w przeglądarce internetowej, a także osadzanie ciągów instrukcji języków skryptowych, wpływających na zachowanie przeglądarek lub innych parserów HTML. Zaleca się zrezygnowanie z wykorzystywania znaczników opisujących wygląd strony na rzecz kaskadowych arkuszy stylów CSS.

Ważną cechą języka, która wyraźnie przyczyniła się do rozpowszechnienia sieci WWW jest niezależność od systemu operacyjnego oraz parametrów sprzętowych komputera, na którym strony te będą oglądane.


XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.

XML jest niezależny od platformy, co umożliwia łatwą wymianę dokumentów pomiędzy heterogenicznymi (różnymi) systemami i znacząco przyczyniło się do popularności tego języka w dobie Internetu. XML jest standardem rekomendowanym oraz specyfikowanym przez organizację W3C.


PHP – obiektowy, skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych w czasie rzeczywistym.

PHP jest najczęściej stosowany do uruchamiania skryptów po stronie serwera WWW, ale może być on również używany do przetwarzania danych z poziomu wiersza poleceń, a nawet do pisania programów pracujących w trybie graficznym (np. za pomocą biblioteki GTK+). Implementacja PHP wraz z serwerem WWW Apache oraz serwerem baz danych MySQL określana jest jako platforma AMP (w środowisku Linux - LAMP, w Windows - WAMP).


JavaScript (JS) – obiektowy skryptowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape, najczęściej stosowany na stronach internetowych. Pod koniec lat 90. XX wieku organizacja ECMA wydała na podstawie JavaScriptu standard języka skryptowego o nazwie ECMAScript. Głównym autorem JavaScriptu jest Brendan Eich.terabajt jest większy