ZAD1,co NIE bylo bezpośrednim następstwem zjazdu gnieźniejskiego
1.powstanie arcybiskupstwa gniexniejskiego
2.otrzymanie prawa donominowania dostojników kościelnych przez wladcę Polski
3.utworzenie biskupstw we Wroclawiu,Krakowie,Kołobrzegu
4.Pokój w Budziszynie.
proszę o pomoc

1

Odpowiedzi

2010-03-03T08:51:37+01:00
Na pewno 4. Pokój w Budziszynie- zjazd miał miejsce w 1000 r. a pokój w Budziszynie- w 1018 r. po wojnach z królem niemieckim Henrykiem II
Zjazd odbył się w 1000 r.- do Polski przybył cesarz rzymski ( i król niemiecki) Otton III, który spotkał się z Bolesławem chrobrym ( w tym czasie jeszcze księciem). W czasie zjazdu postanowiono utworzyć arcybiskupstwo w Gnieźnie, któremu podlegaly nowo utworzone biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Otton III założył też Chrobremu swój diadem cesarki, co oznaczało, że cesarz rzymski uznawał Bolesława za równego innym władcom europejskim