Hej <33
mam dla was jeszce jedno zadankoo !!
Zadaniee:
Janek dodał trzy liczby. Druga z tych liczb była cztery razy większa od pierwszej, a trzecia o 8 mniejsza od pierwszej. Otrzymał 28 . Jakie to były liczby .? Zadanie ma być rozwiązane za pomocą równania ...
Ja też nie umiem tego zrobić i liczęę na was ..
;***

3

Odpowiedzi

2010-03-03T09:24:42+01:00
A - pierwsza liczba
4a - druga liczba (cztery razy większa od pierwszej)
a - 8 - trzecia liczba (o 8 mniejsza od pierwszej)

a + 4a + a - 8 = 28
6a = 28 + 8
6a = 36
a = 6

6 - pierwsza liczba
4 * 6 = 24 - druga liczba
6 - 8 = -2 - trzecia liczba

spr: 6 + 24 - 2 = 28

odp.: 6, 24, -2
2010-03-03T09:24:59+01:00
Dane:
1 liczba=x
2 liczba=4x
3 liczba=x-8
suma tych liczb=28
x+4x+x-8=28 /+8
6x=36 /:6
x=x---1 liczba
2 liczba=4x=4 *6=24
3 liczba=x-8=6-8=-2
spr
6+4 *6+6-8
6+24-2=28
2010-03-03T09:28:04+01:00
Zadaniee:
Janek dodał trzy liczby. Druga z tych liczb była cztery razy większa od pierwszej, a trzecia o 8 mniejsza od pierwszej. Otrzymał 28 . Jakie to były liczby .? Zadanie ma być rozwiązane za pomocą równania ...
x-pierwsza liczba
4x-druga liczba
x-8-trzecia liczba
x+4x+x-8=28
6x-8=28
6x=28+8
6x=36 /:6
x=6
4x=4*6=24
x-8=6-8=-2
Odp: pierwsza liczba to 6, druga 24, trzecia -2.