Prosze o rozwiązanie tych zadań bo nie potrafie :(
Zad 1
Na siatkę dyfrakcyjną pada prostopadle wiązka światła o długości lambda =6*10do potęgi -7 m. Pod jakim kątem obserwuje się prążek trzeciego rzędu,jeśli siatka ma
a)200 rys na 1mm
b)400 rys na 1mm

Zad 2
Prążek drugiego rzędu otrzymany za pomocą siatki dyfrakcyjnej o 400 rysach na milimetrze obserwuje się pod kątem alfa =24,1 stopnia . Oblicz długość fali światła padającego na tę siatkę . Prążki ilu rzędów otrzymamy na ekranie ?

Zad 3
Do wybicia jednego eletronu z metlaowej płytki potrzeba enregi 3eV (1eV=1,6*10 do -19 J). jAKA MOŻE BYĆ MAKSYMALNA LICZBA ELEKTRONÓW WYBITA Z TEJ PŁYTKI , JEŚŁI W PEWNEJ CHWILI PADŁO NA NIĄ 3*10 DO 6 FOTONÓW O ENERGI 6eV i 6-10 do 6 fotonów o energi 1eV

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T09:42:32+01:00
1.a)
nλ=asinα
nλ/a=sinα
nλk=sinα
sinα=3 × 6 × 10⁻⁷ × 2 × 10⁵
sinα=0,36
α=21⁰

2.
nλ=asinα
λ=asinα/n | a=1/k | a=1/4×10⁻⁵ | n=2 | sinα=0,4
Po podstawieniu wyjdzie tak:
λ=0,05 × 10⁻⁵
12 4 12