Odpowiedzi

2010-03-03T09:54:46+01:00
1. Stańczyk
2. Kazanie Skargi
3. Polonia - Rok 1863
4. Rejtan – Upadek Polski
5. Unia Lubelska
6. Stefan Batory pod Pskowem
7. Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem
8. Zawieszenie dzwonu Zygmunta
9. Śmierć króla Przemysła II
10. Bitwa pod Grunwaldem
11. Hołd pruski
12. Jan III Sobieski pod Wiedniem
13. Wernyhora
14. Joanna d'Arc
15. Założenie Akademii Lubrańskiego w Poznaniu
16. Bitwa pod Racławicami
17. cykl Dzieje cywilizacji w Polsce
18. Zaprowadzenie chrześcijaństwa
19. Konstytucja 3 Maja 1791 r.
20. Carowie Szujscy na sejmie warszawskim
21 Poczet królów i książąt polskich
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T09:55:08+01:00
1.Stańczyk
2.Kazanie Skargi.
3.Polonia- rok 1863
4.Rejtan-Upadek Polski
5.Unia Lubelska
6.Stefan Batory pod Pskowem
7.Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem
8.Zawieszenie dzwonu Zygmunta
9.Śmierć króla Przemysława II
10.Bitwa pod Grunwaldem
11.Hołd Pruski
12.Jan III Sobieski pod Wiedniem
13.Wernyhora
14.Joanna d'Arc
15.Założenie Akademii Lubrańskiego w Poznaniu
16.Bitwa pod Racławicami
17.cykl Dzieje cywilizacji w Polsce
18.Zaprowadzenie chrześcijaństwa
19.Konstytucja 3 Maja 1791 r.
20.Carowie Szujscy na sejmie warszawskim

Pozdrawiam OlEL;D