Puls Ziemi klasa 1
zad.4 str. 57

Uzupełnij tabelę, wpisując obok opisu powstawania skał jej rodzaj, nazwę oraz numer fotografii, na której jest przedstawiona.

1. powstaje w głębi ziemi w wyniku przobrażenia skał osadowych pod wpływem wysokiej temperatury oraz wysokiego ciśnienia.
2. powstaje z płynnego stopu magmy w głębszych partiach skorupy ziemskiej
3.powstaje na powierzchni ziemi z obumarłych organizmów roślinnych i zwierzęcych
4.powstaje z lawy zastygającej na powierzchni ziemi

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T09:57:29+01:00
1 rodzaj skały przeobrażowne; nazwa skały marmur; numer4
rodzaj skały magmowa ;nazwa skały granit; numer1
rodzaj skały osadowa; nazwa skały wapń; numer3
odzaj skały magmowa; nazwa skały bazalt; numer2
134 4 134