1.przekroj osiowy walca jest prostokatem o podstawue dlugosci 8 cm i przekatnej dlugosci 10cm. oblicz vip calkowitej walca 2. oblicz v stozka w ktorym pole powierzchni bocznej wynosi 50 pi dm szesciennego a promien podstawy stozka jest polowa tworzcej

1

Odpowiedzi

2010-03-03T11:09:21+01:00
1)
dane:
a=8cm
d=10cm

a=2r
2r=8cm
r=4cm

Obliczam wysokość walca (i równocześnie drugi bok prostokąta) z tw. Pitagorasa.
a²+H²=d²
8²+H²=10²
H²=100-64
H²=36
H=6 [cm]

V=πr²*H
V=π*4²*6
V=π*16*6
V=96π [cm³]

Pc=2*πr²+2πr* H
Pc=2*π*4²+2π*4* 6
Pc=32π+48π
Pc=80π [cm²]