ZAD 1 lICZBA (¹/₃)⁻¹ * 3⁶ * 27¹/₃ JEST RÓWNA

a.(3²)⁴ b 3²*3⁴ C. 3⁴+3⁴ D. 3*3⁸

ZAD 2 lICZBA K= 1*log10 + ½log100 +⅓log1000 + ¹/₄log10.000 + ¹/₅log100.000 jest równa

a.15 b ¹³⁷/₆₀ c 5 d.111100

zad3 wiadomo ze m=10log10²⁰¹⁰ -20log20²⁰¹¹ i k=½log100
zatem;

a m=k b. m=-k c. m=-10k d.m=30k


Prosze o rowziązanie jesli to mozliwe :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T14:02:26+01:00
ZAD 1 lICZBA (¹/₃)⁻¹ * 3⁶ * 27¹/₃ JEST RÓWNA

a.(3²)⁴ b 3²*3⁴ C. 3⁴+3⁴ D. 3*3⁸

(1/3)⁻¹*3⁶*∛27= 3*3⁶*3=3⁸= (3²)⁴ odp.a

ZAD 2 lICZBA K= 1*log10 + ½log100 +⅓log1000 + ¹/₄log10.000 + ¹/₅log100.000 jest równa

a.15 b ¹³⁷/₆₀ c 5 d.111100


K= 1*1+1/2*2+1/3*3+1/4*4+1/5*5= 1+1+1+1+1=5 odp.c

zad3 wiadomo ze m=10log10²⁰¹⁰ -20log20²⁰¹¹ i k=½log100
zatem;

a m=k b. m=-k c. m=-10k d.m=30k

zatem
m = 10log10²⁰¹⁰/20log20²⁰¹¹= ½*2=1
k= ½log100= ½*2 =1
zatem m=k odp.a