Elektron wpada w obszar jednorodnego pola elektrostatycznego w kondensatorze płaskim z prędkością początkowa o wartości V0=10000000m/s. Napięcie pomiędzy okładkami wynosiu U=4V, długość okładek l=2cm, ich wzajemna odległość d=2cm, m=9,1 *10(-31)kg, e=1,6 *10(-19)C. Oblicz o ile centymetrów tor elektronu odchyli się od pierwotnego kierunku przy wyjściu z kondensatora; ile wynosi jego współrzędna y dla x=l; y0=d/2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T11:24:33+01:00
Witaj
dane, szukane i oznaczenia z tekstu,POMIJAMY EFEKTY RELATYWISTYCZNE
e wykonuje jednocześnie ruch jednost. prostoliniowy wzdłuż kondensatora
z pr. wlotu vo, który dla x = l odbywa się w czasie t = x/vo = l/vo /o ile wcześ-
niej nie uderzy w dodatnią okładkę kondensatora/ oraz "spadek swobodny" na
dodatnio naładowaną okładkę kondensatora. Tak więc szukane odchylenie y czyli
odcinek, o jaki e zbliży się do okładki + jest
y = 0,5at2.........a = F/m.......F = e*E.......E = U/d.......a = eU/md
y = 0,5*[eU/md]*[x/vo]2 = 0,5eU[x]2 //2md[vo]2
a/
y =0,5 *1,6*10(-19)C*4V*4*10(-4)m2 //2*9,1*10(-31)kg*2*10(-2)m*10(14)m2/s2
y = 8,8*10(-6)m = 8,8 um.
b/
dla x = l oraz yo = 0,5d współrzędna y = 0,5d+/- 8,8um.

.....................pozdrawiam
15 4 15