Odpowiedzi

2009-10-22T09:56:44+02:00
1) wzór ogólny s=at²/2
droga przebyta w n-tej sekundzie s1=at²/2-a(t-1)²/2
droga przebyta w (n-1)-tej sekundzie s2=a(t-1)²/2-a(t-2)²/2
szukamy t, dla s1=3*s2
at²/2-a(t-1)²/2=3*[a(t-1)²/2-a(t-2)²/2]
a/2[t²-(t-1)²]=a/2*3*[(t-1)²-(t-2)²]
t²-(t-1)²=3*[(t-1)²-(t-2)²]
t²-(t-1)²=3*(t-1)²-3*(t-2)²
4*(t-1)²-3*(t-2)²-t²=0
4t²-8t+4-3t²+12t-12-t²=0
4t-8=0
4t=8
t=2
odp. ciało przebywa 3 krotną drogę w drugiej sekundzie ruchu.

2)Ile czasu trwało hamowanie pociagu na odcinku 50 m hamującego ze stałym opóznieniem 4m/s2
s=at²/2
t²=2s/a
t²=2*50/4
t²=25
t=5s