Odpowiedzi

2010-03-03T12:40:34+01:00
L=1m
s=5mm²=5*10^-6 m²
I=2A
ρ=1,7*10^-8 Ω*m - rezystywność miedzi
U=?
------------------------------
obliczam opór przewodnika
R=ρ*l/s=1,7*10^-8 * 1 /5*10^-6=3,4*10^-3 [Ω*m*m/m²=Ω]
prawo Ohma
U=I*R=2*3,4*10^-3=6,8*10^-3 [A*Ω=A*V/A=V]
U=6,8*10^-3 V=6,8mV
2010-03-03T12:43:59+01:00
L - długość przewodu = 1 m
s - przekrój przewodu = 5 mm²
I - prąd w przewodniku = 2 A
γ - oporność właściwa miedzi = 0,0178 Ω mm²/m
R - oporność przewodnika = γl/s = 0,0178 razy 1/5 = 0,0178/5 = 0,00356Ω
U = IR = 2 razy 0,00356 = 0,007 V = 7 mV