Prosze o pomoc......Musze opisać swój dzień po niemiecku mam takie pytania:
-Wann bist du heute aufgestanden?-Kiedy dzisiaj wstałaś?
-Wer hat das Frühstück gemacht?-Kto zrobił śniadanie?
-Was hast du am Vormittag gemacht?-Co robiłaś przed południem?
Wen hast du in Shule geholfen?-Komu pomogłaś w szkole?
Wie hast du deinen Eltern zu Hause heholfen?-Jak pomogłaś rodzicą w domu?.
To ,ma sie zaczynać mniej więcej tak:
Hi,Tagebuch!
Ich bin schon um 7 Uhr aufgestanden...itd.Plis pomóżcie!!!!!!!!!!!!!!!:*

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T11:06:50+01:00
Hi, Tagebuch!
Ich bin shon um 7 Uhr aufgestanden.
Mein Vater hat mir das Frühstück gemacht.
Am Vormittag habe ich meine Freunde besucht.
Dann bin ich nach Schule gegangen.
In Schule habe ich meiner Freundin geholofen.
Wenn bin ich nach Hause zurruckgekommen, habe ich das Ordnung gemacht, denn ich habe meine Eltern helfen gewollt.
1 4 1
2010-03-03T14:18:33+01:00
1 Jch bin heute um 7 Uhr aufgestanden.
2.Das Frühstück hat die Mutter gemacht.
3.Am Vormittag habe ich Computer gespielt.
4.In der Schule habe ich Eva geholfen.
5.Zu Hause habe ich den Müll weggebracht .