Wpisz brakujące liczby i oblicz .

a) 1-siedem dziesiątych = ?
b) 1-sześć dwudziestych = ?
c) 1 - dwadzieścia pięć setnych = ?
d) 2 - pięć szóstych = ?
e) 3-jedna trzecia = ?
f) 4-sześć dziesiątych =?
g) 5-jedna siódma -?


Prosze o jak najszybszo odpowiedz !

3

Odpowiedzi

2010-03-03T11:11:14+01:00
A) 1- 0,7= 0,3
b) 1- 0,3= 0,7
c) 1- 0,25= 0,75
d) 2- 5\6 = 1\6
e) 3- 1/3 = 2 2/3
f) 4- 0,6 = 3,4
g) 5- 1/7= 4 6/7
2010-03-03T11:16:49+01:00
A.1-⁷/₁₀=³/₁₀
b.1-⁶/₂₀=¹⁴/₂₀=⁷/₁₀
c.1-²⁵/₁₀₀=⁷⁵/₁₀₀=¾
d.2-⅚=1⁶/₆-⅚=1⅙
e.3-⅓=2³/₃-⅓=2⅔
f.4-⁶/₁₀=3¹⁰/₁₀-⁶/₁₀=3⁴/₁₀=3⅖
g.5-¹/₇=4⁷/₇-¹/₇=4⁶/₇
2010-03-03T11:23:22+01:00
A) 1-⁷/₁₀ =³/₁₀
b) 1- ⁶/₂₀ = ¹⁴/₂₀=⁷/₁₀
c) 1 - ²⁵/₁₀₀ = ⁷⁵/₁₀₀=¾
d) 2 - ⅚ = 1⅙
e) 3-⅓ = 2 ⅔
f) 4- ⁶/₁₀ = 3⁴/₁₀=3 ⅖
g) 5- ¹/₇=4 ⁶/₇