HELP HELP HELP ! PILNE !
zad. 1 Pocisk o masie 4g poruszający się z prędkością 800m/s został wstrzelony w drzewo. Oblicz o ile wzrosła energia wewnętrzna pocisku i drzewa.

zad.2 Na soczewkę skupiającą o ogniskowej f₁=20 cm pada wiązka promieni równoległych . Gdzie należy ustawić drugą soczewkę skupiającą o ogniskowej f₂=40 cm , żeby wiązka promieni po przejściu przez układ pozostała nadal równoległa ?
Oblicz zdolności skupiające soczewek .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T14:16:14+01:00
Witaj
1/
dane: m=4g=0,004kg, v=800m/s,
szukane: dU
dU = Ek = 0,5mv2 = 0,5*0,004kg*800m/s = 1,6 J

2/
Drugą soczewkę należy ustawić tak, aby :
---główne linie optyczne soczewek pokrywały się
---ogniska obu soczewek były w jednym punkcie, bo II soczewka przekształca
otrzymaną od I soczewki wiązkę rozbieżną w równoległą na zasadzie "reflektora
soczewkowego".

Z1 = 1/0,2m = 5D...............Z2 = 1/0,4m = 2,5D

.....................pozdrawiam