Odpowiedzi

2010-03-03T11:46:43+01:00
W Ogrodzie Oliwnym, gdzie Jezus czuwał po Ostatniej Wieczerzy, Judasz podszedł do niego i go pocałował. Był to znak, dzięki ktoremu legion rzymski miał rozpoznać Mesjasza i go aresztować.
Stąd powiedzenie "judaszowy pocałunek".
2010-03-03T11:49:15+01:00
Judasz przychodzi do Ogrodu Oliwnego, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami (Mt 26, 47), żeby zaaresztować Jezusa i wydać Go w ręce najwyższych kapłanów. Judasz zdradził Go pocałunkiem-„Gdy On jeszcze mówił, oto zjawił się tłum. A jeden z Dwunastu, imieniem Judasz, szedł na ich czele i zbliżył się do Jezusa, aby Go pocałować. Jezus mu rzekł: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?” (Łk 22,47n).
3 5 3
2010-03-03T11:51:24+01:00
Judasz wydał Jezusa Chrystusa w ręce Sanhedrynu za trzydzieści srebrników.
Gdy Jezus przebywał w Ogrodzie Oliwnym, Judasz podszedł do niego i pocałował go, co było znakiem aby właśnie Jezusa pojmać.
5 3 5